Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
1 » Regulamin2
0123
0

Kategorie

Nasze nowości

Promocje

Kontakt

 • E-mail:biuro@maxxagd.pl
 • Telefon605 242 730
 • Godziny działania sklepu24h, 8-18 kontakt telefoniczny

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MAXXAGD.PL
 
Ważny od 25.12.14
 
Należy pamiętać, że zakup dokonany poprzez serwis maxxagd.pl traktowany jest jako zawarcie umowy kupna-sprzedaży przez kupującego oraz sprzedającego. Zobowiązuje to obie strony do należytego wykonania postanowień takiej umowy według przepisów Kodeksu Cywilnego oraz jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień regulaminu oraz tego, że jest się osobą uprawnioną do składania zamówień (oferty zakupu) w imieniu Kupującego.
  
§ 1 Strony transakcji
 1. Nabywcą (zwany również „Kupującym”) dokonującym zakupów w sklepie internetowym maxxagd.pl może być pełnoletnia osoba fizyczna albo przedsiębiorca.
   
 2. Sprzedawcą towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego maxxagd.pl jest  firma A.Z. PIETRAK z siedzibą ul. Karabeli 3 lok.149, 01-313 Warszawa, NIP: 522 163 62 65, REGON 012236510  
§ 2 Przedmiot transakcji
 
 1. Przedmiotem transakcji w sklepie internetowym maxxagd.pl są towary uwidocznione na stronach WWW sklepu internetowego maxxagd.pl w chwili składania zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego paragrafu.
   
 2. Zawartość strony internetowej www.maxxagd.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do składania oferty kupna.
   
 3. Podane przez Sprzedawcę ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT, nie obejmują kosztów realizacji zapłaty pobieranych przez Pocztę Polską lub bank Nabywcy przy dokonaniu zapłaty oraz kosztów transportu.
   
 4. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe, jak również objęte są gwarancją Producenta/Dystrybutora na warunkach zawartych w kartach gwarancyjnych.
   
 5. Oferowane towary pochodzą od polskich dystrybutorów oraz są oryginalnie zapakowane przez producenta.
   
 6. Niektóre z oferowanych towarów mogą być w danej chwili niedostępne. W takim przypadku Sprzedawca niezwłocznie informuje o tym fakcie Kupującego.
 
 
§ 3 Zamówienia
 
 1. Zamówienie można złożyć korzystając z formularza na stronie www.maxxagd.pl lub pocztą elektroniczną.
   
 2. Złożenie zamówienia potwierdzane jest przez Sprzedawcę pocztą elektroniczną lub telefonicznie w terminie 72 godzin, z zastrzeżeniem ust.3
   
 3. W przypadku gdy złożenie zamówienia następuje przez Internet, system komputerowy Sprzedawcy automatycznie generuje elektroniczne potwierdzenie zamówienia, które następnie wysyłane jest na adres e-mail podany przez Kupującego. Elektroniczne potwierdzenie zamówienia, o którym mowa w niniejszym ustępie ma charakter jedynie informacyjny i nie rodzi skutku związania Sprzedawcy ofertą kupna.
   
 4. W razie braku możliwości uzyskania od Kupującego faktu potwierdzenia uprzednio złożonego zamówienia w terminie 5 dni roboczych od momentu jego złożenia, w wyniku okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności w przypadku podania przez Kupującego błędnego numeru telefonu lub adresu e-mail, uważa się, że zamówienie nie zostało potwierdzone oraz że nie wywołuje ono jakichkolwiek skutków prawnych.
   
 5. Złożenie zamówienia przez Kupującego równoznaczne jest z upoważnieniem Sprzedawcy do wystawienia faktury VAT bez konieczności uzyskania podpisu Kupującego. 
   
 6. W przypadku mało popularnych towarów, zamówienie może zostać zrealizowane dopiero po uiszczeniu stosownej zaliczki. O konieczności uiszczenia zaliczki, jak również o jej wysokości Sprzedawca niezwłocznie informuje Kupującego. Wyroby, przy których zaznaczone jest, że są na indywidualne zamówienie klienta nie podlegają  zwrotowi.
   
 7. Z chwilą uzyskania przez Kupującego potwierdzenia zamówienia, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, dochodzi do zawarcia pomiędzy Sprzedawcą prowadzącym Sklep internetowy maxxagd.pl oraz Kupującym umowy kupna-sprzedaży. Z tą samą chwilą rozpoczyna się realizacja złożonego przez Kupującego zamówienia. Jednakże w przypadku złożenia zamówienia przez Internet, zawarcie umowy sprzedaży następuje dopiero w momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości elektronicznej (innej aniżeli w rozumieniu § 3 ust. 3) jednoznacznie potwierdzającej przyjęcie przez Sprzedawcę oferty kupna, w ramach której co najmniej określa się przedmiot zamówienia i wysokość ceny.
   
 8. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności pomiędzy treścią elektronicznego potwierdzenia zamówienia, o którym mowa w ust. 3, a treścią wiadomości elektronicznej w rozumieniu ust. 7 zdanie 3, zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych przez Sprzedawcę w ramach wiadomości elektronicznej w rozumieniu ust. 7 zdanie 3, następuje dopiero z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę jednoznacznej zgody Kupującego. 
   
 9. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na  przechowywanie i przetwarzanie przez sklep maxxagd.pl danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997. 
UWAGA!
Kupujący przed złożeniem zamówienia powinien dokładnie zapoznać się z opisem i informacjami o towarze, widocznymi po kliknięciu na jego nazwę, w szczególności szczegółami technicznymi i parametrami. Towary te są często bardzo skomplikowane technicznie i posiadają specyficzne właściwości. Stąd Sprzedawca nie odpowiada za skutki niedopełnienia przez Kupującego powyższych obowiązków.
 
§ 4 Formy płatności
 
 1. Zapłata kwoty za zamówiony towar może być dokonana w następujący sposób:
    a)   Za pobraniem – zapłata do rąk Przewoźnika przy odbiorze przesyłki
                  (maksymalna kwota pobrania może wynieść 3.000,00 zł)
 
    b)   Przelew bankowy na podstawie faktury ProForma – zapłata przed wysyłką towaru
 
UWAGA!
Przy zakupie produktów wymagających realizacji dłuższej niż 7 dni zastrzegamy sobie prawo do zwrócenia się do Kupującego z prośbą o wpłatę 10% zadatku na poczet realizacji zamówienia.
 
§ 5 Dostawa towaru
 1. Termin dostawy wynosi do 7 dni roboczych.
   
 2. Termin dostawy może być dłuższy w przypadku towarów, którymi Sprzedawca nie dysponuje w chwili składania zamówienia. W takiej sytuacji Klient jest niezwłocznie informowany przez pracownika Sklepu o najbliższym możliwym terminie dostawy towaru.
 
 1. Sprzedawca realizuje dostawę towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty Polskiej i Paczomaty24 (tylko małe paczki) oraz transportem własnym firmy A.Z. PIETRAK na terenie Warszawy. W przypadku towarów o dużych gabarytach lub towarów których waga przekracza 100 kg, pracownik sklepu maxxagd.pl skontaktuje się z Kupującym w celu uzgodnienia warunków dostawy. Istnieje również możliwość osobistego odbioru zamówionego towaru po uprzednim uzyskaniu od pracownika sklepu maxxagd.pl informacji o dostępności produktu w sklepie.

  UWAGA!
  Przy realizacji dostawy przez firmę kurierską, kurier nie ma obowiązku wniesienia towaru.


   
 2. Koszt przesyłki towaru jest zróżnicowany i uzależniony od wagi i rozmiarów zamawianego towaru. Szczegółowych informacji na temat konkretnej ceny przesyłki towaru udziela Sprzedawca na pytanie Kupującego. Zakres cenowy kosztów przesyłki wynosi od 9.99 zł do 159 zł. Koszty przesyłki towaru ponosi Kupujący. 
 
 1. Odbiór towaru powinien być potwierdzony przez Kupującego pisemnym pokwitowaniem. 
   
 2. Z chwilą udzielenia pokwitowania przyjęcia towaru, na Kupującego przechodzi prawo własności towaru. 
   
 3. Odbierając towar Kupujący jest zobowiązany sprawdzić czy przesyłka nie posiada jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych. Warunkiem możliwości zapoznania się z towarem jest uprzednie uiszczenie umówionej należności do rąk Kuriera dostarczającego towar, chyba że zapłata tych należności nastąpiła wcześniej.
 
 1. W przypadku braku możliwości wydania towaru właściwej osobie w uzgodnionym miejscu i czasie, umowę uważa się za niezawartą i jeśli nastąpiło to z winy Kupującego, Kupujący zostaje obciążony kosztami transportu w wysokości odpowiadającej trzykrotnej równowartości kosztów przewozu za dany towar, podanych przy składaniu zamówienia.
   
 2. W przypadku opisanym w par. 5 ust. 8 Kupujący może za zgodą Sprzedawcy odstąpić od zawartej umowy pod warunkiem, że zwrócony towar nadaje się do dalszej sprzedaży oraz w wyznaczonym przez Sprzedawcę terminie zapłaci kwotę, o której mowa w par. 5 ust.8
   
 3. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, Kupujący obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności firmy wysyłkowej, w szczególności Kupujący powinien w obecności pracownika zażądać spisania „Protokołu Uszkodzenia Przesyłki" oraz złożyć wobec Przewoźnika reklamację w sposób u niego obowiązujący. 
   
§ 6 Reklamacje
 
 1. W razie ujawnienia się wady towaru, Kupujący może złożyć stosowne zgłoszenie reklamacyjne w jedynym z autoryzowanych punktów serwisowych Producenta/Importera na terenie Polski lub wypełniając formularz zgłoszenia.

   
 2. Druk zgłoszenia reklamacyjnego można pobrać tutaj

   
 3. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego (kolor, proporcje itp.) nie mogą stanowić podstawy reklamacji nabytego towaru.   
 
 
§ 7 Odstąpienie od umowy
 
 1. Zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 
 1. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i wysłanie dowolnym kanałem: mailem na adres biuro@maxxagd.pl lub pocztą na adres MaxxAGD.pl, ul. Warszawska 69, 05-082 Stare Babice. Druk odstąpienia od umowy sprzedaży konsumenckiej można pobrać  tutaj
 
 1. Sprzedający niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta email.
 
 1. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem:
 
 1. dodatkowych kosztów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz
 2. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
 3. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
    
 1. Ustawowe prawo odstąpienia od umowy sprzedaży konsumenckiej zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez Kupującego w złożonym przez niego zamówieniu, w szczególności w przypadkach zamówień realizowanych na specjalne zamówienie Klienta lub ściśle związanych z jego osobą.
   
 2. Jeżeli w wyniku odstąpienia przez Kupującego od umowy sprzedaży konsumenckiej okaże się, że towar jest zniszczony lub w jakikolwiek inny sposób obniża jego wartość na skutek okoliczności za które Kupujący ponosi odpowiedzialność, Sprzedawca może domagać się od Kupującego stosownego odszkodowania w tym zakresie.
   
 3. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Konsument może dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 
 1. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.
 
 
 1. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  
 1. Sprzedawca dokonuje na rzecz Kupującego zwrotu kwoty pieniężnej równej cenie towaru w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania od Kupującego podpisanej przez niego faktury korygującej. Zwrot ceny następuje na rachunek bankowy podany przez Kupującego albo w drodze przekazu pocztowego, wysłanego na adres wskazany w zamówieniu.
   
 2. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem. 

   
§ 8 Faktura VAT
 
 1. Do każdego zakupionego w sklepie internetowym  maxxagd.pl towaru dołączana jest faktura VAT.
   
 2. W celu otrzymania przez Kupującego faktury VAT, w momencie składania zamówienia należy podać dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.
 
 
§ 9 Recykling
 
 1. Sprzedawca jest obowiązany przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.  
   
 2. Sprzęt można dostarczyć osobiście do siedziby Sprzedawcy. W innym przypadku Sprzedawca odbierze go od Kupującego za opłatą z tytułu przewozu zużytego towaru. Szczegółowych informacji odnośnie kosztów udzieli Sprzedawca na żądanie Kupującego.

   
 3. Stawki opłaty recyclingowej wliczone są w cenę produktów w sklepie internetowym maxxagd.pl i nie stanowią dodatkowego kosztu dla naszych Klientów. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, Dz. U. z 2005r. Nr 180 poz. 1495.   
   
§ 10 Postanowienia końcowe
 
 1. Składając zamówienie Kupujący akceptuje niniejszy Regulamin.

   
 2. Wszystkie wymienione towary oraz nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi będącymi własnością producenta.

   
 3. Sprzedawca bezustannie dokłada należytej staranności, aby treść stron sklepu internetowego jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na potencjalną możliwość wystąpienia błędów przy aktualizacji stron internetowych (cen, konfiguracji, parametrów technicznych), z przyczyn za które odpowiedzialność nie ponosi Sprzedawca, ewentualne rozbieżności w zakresie wyświetlanych informacji na stronie WWW zostają korygowane w trakcie potwierdzania zamówienia w trybie określonym w paragrafie 3 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
   
 4. Błędy w aktualizacji cen towaru nie mogą stanowić podstawy do wysuwania roszczeń wobec Sprzedawcy, jeżeli działanie to jest spowodowane okolicznościami, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
 
 1. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez A.Z. PIETRAK z siedzibą w WARSZAWIE danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883 ze zm.).
 
 1. Założenie konta przez Kupującego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie informacji marketingowych (informacje o promocjach, konkursach itp.)
 
 1. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
 
 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 
 

Przejdź do strony głównej
 • przekąski
 • koszyk do wyrastania chleba Birkmann
 • Miarka OXO
 • szczotki 2 OXO
 • GARNKI
 • FORMY
012345
0

Nowości w naszej ofercie

Producenci

 • ACCADEMIA MUGNANO
 • BIRKMANN
 • BISETTI
 • BRABANTIA
 • CUISIPRO
 • EMILE HENRY
 • FOSTER
 • FreeForm
 • GUARDINI
 • Hefra
 • KITCHEN CRAFT
 • LEKUE
 • MASTRAD
 • MICROPLANE
 • MOHA
 • MSC International
 • NORDIC WARE
 • ORIGINAL KAISER
 • OXO
 • PATISSE
 • Robert Welch
 • SILIKOMART
 • SILIT
 • TALA
 • TOMORROW'S KITCHEN
 • VacuVin
 • VIALLI DESIGN
 • WESCO
 • WESTMARK
 • WMF
 • ZOKU
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl